www.ok01.com 登陆-注册

大转盘:只需简单配置,就可在线生成

             


             

            《大转盘》

             

            利用微信的强交互性,让您通过对互动流程、环节和方式的设计,运用各种设计活动从而实现与用户的互动交流,,微整合系统互动符合微信娱乐性强的产品本质,ok01微助手内置了专为商家定制的“商家营销服务模块”,包括优惠券推广模块、幸运大转盘推广模块、刮刮卡抽奖模块等功能模块,商家通过发起营销活动,对已有客户进行再营销,通过不断更新补充主题,用户可以反复参与,并可带动周边朋友一起分享,从而形成极强的口碑营销效果。

     

    图片展示: