www.ok01.com 登陆-注册

关注图文推送:随时定义,微信官方平台主题,一目了然

     


     

    《关注图文推送》

     

    微助手内置智能回复功能,可以设置文字回复、图文回复、语音回复等功能。让商家利用交互式菜单模式让您的信息、相关产品及提供的服务等以菜单模式等形式展现。

     

    图片展示: